חברי הקהילה האורתודוכסית מיסודו של הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר זצ"ל ברלין - תרכ"ח - תרצ"ח 1938-1869 וצאצאיהם.

מספר תאגיד:580215523
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):חברי הקהילה האורתודוכסית מיסודו של הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר זצ"ל ברלין - תרכ"ח - תרצ"ח 1938-1869 וצאצאיהם.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:29/10/1992
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:רחוב מרדכי חפץ 23, פתח תקווה , 49313

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות חברי הקהילה האורתודוכסית מיסודו של הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר זצ"ל ברלין - תרכ"ח - תרצ"ח 1938-1869 וצאצאיהם.

תוצאות Google »