ה.ל.ב. - הזכות לחינוך ובריאות (ע"ר)

מספר תאגיד:580452217
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):ה.ל.ב. - הזכות לחינוך ובריאות (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:19/12/2005
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:נדב נוצני, יובלים , 20142

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות ה.ל.ב. - הזכות לחינוך ובריאות (ע"ר)

תוצאות Google »