המשפחה - הארגון לחדוש של טקס הנשואין העתיק היהודי HAMISHPACHA - THE ORGANIZATION FOR THE REVIVAL OF THE ANCIENT JEWISH M

מספר תאגיד:580114320
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):המשפחה - הארגון לחדוש של טקס הנשואין העתיק היהודי HAMISHPACHA - THE ORGANIZATION FOR THE REVIVAL OF THE ANCIENT JEWISH M
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:25/06/1987
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:רחוב דב גרונר 211/21 אצל רוברט פרגר, ירושלים , 93804

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות המשפחה - הארגון לחדוש של טקס הנשואין העתיק היהודי HAMISHPACHA - THE ORGANIZATION FOR THE REVIVAL OF THE ANCIENT JEWISH M

תוצאות Google »