גשר - צר

מספר תאגיד:580109080
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):גשר - צר
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:05/08/1987
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב האשל 134 אצל רפאל אלישע, הרצליה , 46644

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות גשר - צר

תוצאות Google »