גמילת חסד ועזר לדל ולחולה "חסדי יצחק" ע"ש הרה"צ ר' יצחק סנדר זצ"ל וקרן רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק תובב"א

מספר תאגיד:580031847
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):גמילת חסד ועזר לדל ולחולה "חסדי יצחק" ע"ש הרה"צ ר' יצחק סנדר זצ"ל וקרן רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק תובב"א
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:12/09/1983
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב חפץ חיים 15 אצל סנדר דוד, ירושלים

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות גמילת חסד ועזר לדל ולחולה "חסדי יצחק" ע"ש הרה"צ ר' יצחק סנדר זצ"ל וקרן רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק תובב"א

תוצאות Google »