ברכת חיים לתורה ולתעודה ע"ש הרה"ג חיים יצחק הלוי ורעיתו הרבנית מזל יצחק הלוי (ע"ר)

מספר תאגיד:580431724
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):ברכת חיים לתורה ולתעודה ע"ש הרה"ג חיים יצחק הלוי ורעיתו הרבנית מזל יצחק הלוי (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:26/01/2005
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:רח' חיי טייב21 אצל יהודה יצחק הלוי, ירושלים
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (14/01/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות ברכת חיים לתורה ולתעודה ע"ש הרה"ג חיים יצחק הלוי ורעיתו הרבנית מזל יצחק הלוי (ע"ר)

תוצאות Google »