בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברק

מספר תאגיד:580107001
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברק
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:25/07/1988
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:סוקולוב 14, הרב חיים שוורץ, בני ברק , 51348

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברק

תוצאות Google »