בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.

מספר תאגיד:580107613
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:04/09/1987
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:רחוב קושניר 17, בני ברק , 51532
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (11/12/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.

תוצאות Google »