בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)

מספר תאגיד:580417418
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:14/03/2004
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:חיי אדם 32, ירושלים , 95221

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית לפליטות - מעון ומחסה ליתומות ולפליטות, ע"ש ר' זאב אהרון ויינרב וחנה שרה ויינרב בת ר' נחום מאיר הלוי הלר (ע"ר)

תוצאות Google »