בית כנסת יוצאי אירן רמת גן פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן

מספר תאגיד:580011112
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):בית כנסת יוצאי אירן רמת גן פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:19/04/1982
סטטוס תאגיד:פורקה מרצון
כתובת:הרצל 86, אצל מר יעקב שופט, רמת גן , 52411

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית כנסת יוצאי אירן רמת גן פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן

תוצאות Google »