בית-כנסת וכולל ערב שערי לימוד גבעת-שרת בית-שמש.

מספר תאגיד:580139723
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית-כנסת וכולל ערב שערי לימוד גבעת-שרת בית-שמש.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:29/12/1988
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:האיריס 12, נחמיה נחמיה, בית שמש , 99512
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (14/11/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית-כנסת וכולל ערב שערי לימוד גבעת-שרת בית-שמש.

תוצאות Google »