בית יעקב ושרה - קרן סיוע לבנות "בית יעקב" (ע"ר)

מספר תאגיד:580571008
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית יעקב ושרה - קרן סיוע לבנות "בית יעקב" (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:
סטטוס תאגיד:בהליך רישום
כתובת:בר גיורא 4, פנחס לוין, ירושלים , 94672

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית יעקב ושרה - קרן סיוע לבנות "בית יעקב" (ע"ר)

תוצאות Google »