בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)

מספר תאגיד:580309326
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:30/10/1997
סטטוס תאגיד:בהליכי מחיקה
כתובת:רח' ברנד 26/15 אצל פייגענבוים, ירושלים , 93878

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית יעקב אוהל שרה (א"ש) (ע"ר)

תוצאות Google »