בית חינוך ליטוף לטף - פתח תקווה (ע"ר)

מספר תאגיד:580560308
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית חינוך ליטוף לטף - פתח תקווה (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:24/07/2012
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:הרב בן יעקב 24, מרים שמוץ, בני ברק , 51565

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית חינוך ליטוף לטף - פתח תקווה (ע"ר)

תוצאות Google »