בית חינוך לבנות באידיש

מספר תאגיד:580177517
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית חינוך לבנות באידיש
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:23/09/1990
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:רחוב מנחם זמהו 4, בני ברק
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (14/01/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית חינוך לבנות באידיש

תוצאות Google »