בית הספר הקהילתי אלחריזי - יחדיו

מספר תאגיד:580091015
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית הספר הקהילתי אלחריזי - יחדיו
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:20/05/1986
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:תל ברוך רח' מגדל שורשן 17, תל אביב-יפו , 69015
סטטוס ניהול תקין 2013:אין אישור

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית הספר הקהילתי אלחריזי - יחדיו

תוצאות Google »