בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (

מספר תאגיד:580536886
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:16/01/2011
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:חגין פנחס 7, עופר בן חור, פתח תקווה , 49751
סטטוס ניהול תקין 2013:אין אישור

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (

תוצאות Google »