בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.

מספר תאגיד:580148682
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:12/05/1989
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:בן יאיר אלעזר 11, רחוב אלעזר בן יאיר 11,קטמון ג' אצל חיים דריהם ת.ד 466 , ירושלים , 91003
סטטוס ניהול תקין 2013:אין אישור

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.

תוצאות Google »