בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א

מספר תאגיד:580073534
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:24/06/1984
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:אבינועם ילין 11, ת.ד. 50152, ירושלים
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (11/11/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית הכנסת "היכל רבינו יוחנן" ע"ש כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן פארלוב זצ"ל בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב שוחט שליט"א

תוצאות Google »