בית בני ברית רמת גן (ע"ר)

מספר תאגיד:580464220
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):בית בני ברית רמת גן (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:01/08/2007
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:דרך בן גוריון דוד 52ב', דליה אגמון, רמת גן , 52604
סטטוס ניהול תקין 2013:אין אישור

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות בית בני ברית רמת גן (ע"ר)

תוצאות Google »