ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - נוה יעקב

מספר תאגיד:580072908
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - נוה יעקב
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:01/12/1988
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:ש נוה יעקב 409, אצל עמוס עטיה רח' אשר גולאק, ירושלים , 97350

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות ביהכנ"ס הספרדי בית-אל - נוה יעקב

תוצאות Google »