א.פ.ק.ה. ט"ס-ארגון פעילויות קהילתיות בטלז-סטון

מספר תאגיד:580273001
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):א.פ.ק.ה. ט"ס-ארגון פעילויות קהילתיות בטלז-סטון
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:25/10/1995
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:רחוב הרי גורדון 5 אצל שרה ברקוביץ, קרית יערים-מוסד , 90838

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות א.פ.ק.ה. ט"ס-ארגון פעילויות קהילתיות בטלז-סטון

תוצאות Google »