אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל

מספר תאגיד:580024560
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:28/11/1982
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:הפסגה 5, ת.ד 16002 מיקוד 91160, ירושלים , 96465
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (11/09/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל

תוצאות Google »