אמור אל הכהנים - כפה פרשה לעני (ע"ר)

מספר תאגיד:580305548
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):אמור אל הכהנים - כפה פרשה לעני (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:16/03/1999
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:ש שמואל הנביא 40, ירושלים
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (02/09/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אמור אל הכהנים - כפה פרשה לעני (ע"ר)

תוצאות Google »