אירגון בוגרי בי"ס לאחיות הדסה ע"ש ה' סאלד ובי"ס לסיעוד ע"ש ה' סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.

מספר תאגיד:580169472
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):אירגון בוגרי בי"ס לאחיות הדסה ע"ש ה' סאלד ובי"ס לסיעוד ע"ש ה' סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:13/02/1990
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:ירושלים

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אירגון בוגרי בי"ס לאחיות הדסה ע"ש ה' סאלד ובי"ס לסיעוד ע"ש ה' סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.

תוצאות Google »