אדר בני ישורון

מספר תאגיד:580180958
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):אדר בני ישורון
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:19/12/1990
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:שכונת גאולה,רח' ראשית חכמה 29 אצל פרוש ישראל, ירושלים , 95512

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אדר בני ישורון

תוצאות Google »