אגודת שוועת אליהו

מספר תאגיד:580289486
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):אגודת שוועת אליהו
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:10/09/1996
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:נוף רמות 75, הרב ויספיש, ירושלים

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אגודת שוועת אליהו

תוצאות Google »