אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"ק

מספר תאגיד:580007300
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"ק
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:24/12/1981
סטטוס תאגיד:נמחקה
כתובת:שומרי אמונים ב', אמונים בלוק ב', ירושלים

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אגודת נחלי חסד ע"ש הנחל נובע מקור חכמה רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב בעיה"ק ירושלים-עזר לחסידי ברסלב בארה"ק

תוצאות Google »