אגודת בקור חולים בני-ברק

מספר תאגיד:580027498
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):אגודת בקור חולים בני-ברק
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:23/10/1985
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:ירושלים 8, בני ברק , 51351
סטטוס ניהול תקין 2014:אין אישור

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות אגודת בקור חולים בני-ברק

תוצאות Google »