א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל AVI - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDRENS RIGHTS D.C.I.-

מספר תאגיד:580123610
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל AVI - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDRENS RIGHTS D.C.I.-
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:09/11/1987
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:ת.ד 2533, ירושלים , 91024

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות א"בי - האגודה הבינלאומית לזכויות הילד די.סי.אי. - ישראל AVI - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CHILDRENS RIGHTS D.C.I.-

תוצאות Google »