"נתיבות עוזיאל" מרכז תורני להנחלת ערכי היהדות ע"פ מורשתו של הגרב"צ עוזיאל זצ"ל (ע"ר)

מספר תאגיד:580311843
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):"נתיבות עוזיאל" מרכז תורני להנחלת ערכי היהדות ע"פ מורשתו של הגרב"צ עוזיאל זצ"ל (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:06/11/1997
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:הקרן הקיימת 22, אצל הרב רחמים לוי, ירושלים , 92465

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות "נתיבות עוזיאל" מרכז תורני להנחלת ערכי היהדות ע"פ מורשתו של הגרב"צ עוזיאל זצ"ל (ע"ר)

תוצאות Google »