"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)

מספר תאגיד:580003440
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:24/12/1981
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:סירוקה שמעון 6, בני ברק , 51562
סטטוס ניהול תקין 2014:יש אישור (19/12/2013)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות "נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)

תוצאות Google »