"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)

מספר תאגיד:580469294
מעודכן לתאריך:15/03/2013 23:20
שם תאגיד (עברית):"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:01/08/2007
סטטוס תאגיד:רשומה
כתובת:שוויצר אלברט 50, ד"ר חנה קמינר, חיפה , 34995
סטטוס ניהול תקין 2013:יש אישור (04/09/2012)

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות "מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)

תוצאות Google »