"בית ישראל" בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן אדמו"ר הר"י מגור זצוק"ל תל אביב

מספר תאגיד:580051191
מעודכן לתאריך:07/01/2014 23:21
שם תאגיד (עברית):"בית ישראל" בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן אדמו"ר הר"י מגור זצוק"ל תל אביב
שם תאגיד (אנגלית):
תאריך רישום התאגיד:26/05/1983
סטטוס תאגיד:בהליכי פירוק מרצון
כתובת:רחוב טריטש 16 ת.ד. 13253, תל אביב-יפו , 69860

פרטים נוספים »

תיאור החברה:
מנכ"ל:דירקטורים:
בעלי מניות:
טלפון 1:טלפון 2:
פקס:דוא"ל:
אתר אינטרנט:Facebook:
Twitter:Linkedin:
לחיפוש פסקי דין העשוייים להיות קשורים לתאגיד/שותפות "בית ישראל" בית מדרש לתורה ותפילה ע"ש מרן אדמו"ר הר"י מגור זצוק"ל תל אביב

תוצאות Google »